نویان شیمی،مواد افزودنی بتن،فوق روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن نویان شیمی،مواد افزودنی بتن

امتیاز کاربران

فوق روان کننده نرمال بتن NSH-SP213

روان کننده نرمال

روان کننده با راندمان بالا

فوق روان کننده پلی کربوکسیلاتی

فوق روان کننده نرمال

فوق روان کننده زود گیر

(فوق روان کننده بتن)

فوق روان کننده نرمال بتن :

ماده افزودنی است که برای تولید بتن های پرمقاومت و خود تراکم پذیر به عنوان کاهنده آب به بتن اضافه و با بتن ترکیب می شود همچنین با کاهش آب بتن باعث صرفه جویی در مصرف سیمان و سادگی عمل تراکم و اختلاط بتن می گردد. فوق روان کننده ها در مقایسه با روان کننده ها دارای اثر قوی تری هستند. این مواد ضمن حفظ انسجام بتن و بدون کاهش مقاومت آن باعث افزایش کارایی آن می شوند. علاوه بر این، این مواد قادرند آب مورد نیاز بتن را به میزان ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش دهند و مانع آب انداختن آن شوند؛ لذا باعث افزایش بسیار زیاد مقاومت بتن می شوند.

فوق روان کننده بتن روان کننده نرمال روان کننده با راندمان بالا فوق روان کننده پلی کربوکسیلاتی فوق روان کننده نرمال فوق روان کننده زود گیر فوق روان کننده دیر گیر


روان کننده نرمال

1- کاهش نسبت آب به سیمان در حدود5 تا12%

2- تاخیر در گیرش اولیه بتن

3- افزایش مقاومت بتن

4- تسهیل در بتن ریزی به دلیل افزایش روانی و اسلامپ بتن

روان کننده نرمال با راندمان بالا

1- کاهش نسبت آب به سیمان

2-افزایش مطلوب اسلامپ یا روانی بتن

3- تاخیر درزمان گیرش اولیه بتن

4- افزایش کارآیی و مقاومت نهایی بتن

فوق روان کننده نرمال

1- ساخت بتن های مسلح و غیر مسلح

2- اجرای بتن دال ها،پی ها،ستون ها،دیوارها،پل ها

3- ساخت کف های سخت صنعتی

4- ساخت بتن با استفاده از مصالح سنگی شکسته

فوق روان کننده پلی کربوکسیلاتی

1- تهیه بتن های حجیم

2- بتن ریزی با مسافت های طولانی

3- بتن ریزی برای مقاطع با آرماتورهای متراکم

4- بتن های خود تراز شونده و خود متراکم شونده

فوق روان کننده زود گیر

1- بتن ریزی در هوای سرد

2- بتن ریزی با روانی مناسب و جلوگیری از یخ زدگی بتن

3- بتن ریزی با قالب های لغزنده

4- بتن ریزی مقاطع با آرماتورهای متراکم بدون خوردگی

فوق روان کننده دیر گیر

1- بتن ریزی در انواع سازه های مسلح و غیر مسلح

2- اجرای بتن ستون ها و دیوارها

3- ساخت بتن های میکرو سیلیس در شرایط گرم

4- ساخت بتن های حجیم و بتن هایی که در آب و هوای گرم عمل آوری می شوند.


Copyright © 2018, Allright resereved