نویان شیمی،مواد افزودنی بتن،فوق روان کننده بتن

گروت ها نویان شیمی،مواد افزودنی بتن

امتیاز کاربران

گروت

گروت سیمانی یا آماده ویژه

گروت اپوکسی

گروت کنسترانت(منبسط شونده)

( گروت ها)

گروت ها :

گروت محصولی است که از ترکیب سیمان و سایر افزودنی و مکمل های دیگر تولید میگردد که به عنوان پرکننده و مقاوم کننده در زیر صفحه ستون ها، ریل ها، برینگ پل ها، حفره ها، انکربلت ها، شکافهای عمیق کف ، دیوارها و فضای آزاد بین اجزای بتن به منظور تقویت تحمل بارپذیری استفاده میگردد که دارای مزایای ذیل میباشد :

گروت ها گروت سیمانی یا آماده ویژه گروت اپوکسی گروت کنسترانت منبسط شونده


گروت سیمانی یا آماده ویژه

1- پر نمودن فضای خالی زیر بیس پلیت ها یا صفحه ستون ها

2-اجرای فونداسیون های ماشین آلات سنگین و نصب آنها

3-زیر سازی های فولادی و ثابت سازی ستون های پیش ساخته

4- پر نمودن فضای اطراف آرماتور ها و انکربولت ها

گروت اپوکسی NSH-GR711

1- ثابت سازی ماشین آلات با بار دینامیک روی فونداسیون ها

2-پر نمودن فضای خالی زیر شاسی ها و بیس پلیت ها

3-پر نمودن فضای خالی اطراف بولت ها

4- کارگذاری آرماتورها

گروت کنسترانت(منبسط شونده) NSH-GR712

1- پر نمودن فضای خالی زیر بیس پلیت ها یا صفحه ستون ها

2- اجرای فونداسیون های ماشین آلات سنگین و نصب آنها

3- زیر سازی های فولادی و ثابت سازی ستون های پیش ساخته

4- پر نمودن فضای اطراف آرماتور ها و انکربولت ها


Copyright © 2018, Allright resereved