چسب بتن مایع   NSH-A511

چسب بتن مایع NSH-A511

این محصول بر پایه مواد پلیمری حلال در آب است که خاصیت چسبندگی بین قطعات بتنی ایجاد کرده و مقاومت کششی و خمشی بتن را افزایش می دهد.

خواص و اثرات:

 • ایجاد چسبندگی و افزایش مقاومت کششی بین بتن قدیم و جدید
 • آب بندی دیواره های بتنی 
 • کاهش آب انداختگی در بتن
 • کاهش نفوذ مواد شیمیایی و خورنده به بتن 
 • جلوگیری از ترک خوردن بتن

موارد کاربرد:

 • تعمیر آسیب دیدگی ها و مک زدگی های بتن
 • تعمیر سازه های بتنی مانند کانال ها و سدها
 • آب بندی دیواره های استخر ها و منابع آب 
 • چسباندن قطعات خشک بتنی

 

مقدار مصرف:

به طور کلی با افزایش نیروی وارده به بتن یا کهنه شدن ملات سیمان می بایست درصد چسب برای بتن ریزی روی بتن قدیمی به مقدار 3 تا 7 درصد وزن سیمان مصرفی به طور معمول مصزفی افزایش یابد .

روش مصرف:

محل اجرا می بایست کاملاً عاری از هر گونه ناخالصی و مواد چربی و روغنی باشد و بسته به مقدار چسبندگی و کاربری مطلوب مقدار چسب را همراه ملات سیمان در محل اجرا به کار می بریم.