چسب بتن آب بندی      NSH-A515

چسب بتن آب بندی NSH-A515

این چسب مایع غلیظی است بر پایه مواد اولیه پلیمری است که در آب محلول می باشد ولی به محض خشک شدن به هیچ وجه در آب حل نشده و نفوذ ناپذیر به آب و رطوبت می گردد.

خواص و اثرات:

  • نفوذ ناپذیر بودن بتن نسبت به آب 
  • جلوگیری از ترک خوردن و تورم بتن
  • افزایش چسبندگی بتن یا ملات جدید به بتن یا ملات قدیم

موارد کاربرد:

  • ترمیم آسیب دیدگی ها و ترک های بتن
  • آب بندی ملات های ترمیمی

روش مصرف:

چسب بتن را با مقداری آب رقیق نموده و به اجزای خشک بتن یا محل ترک ها می زنیم یا آب بندی کامل به ملات بتن می افزاییم.

درصد مصرف:

بسته به مقدار و نوع دانه بندی جهت آب بندی به میزان 20-40 درصد به آب بتن اضافه نموده یا سطوح بتن را تا پوشش کامل سطح و عمق ترک های بتن پوشش می دهیم.