روان کننده با راندمان بالا   NSH-SP 212

روان کننده با راندمان بالا NSH-SP 212

روان کننده نرمال  با راندمان بالا    NSH-SP212

ماده کاهنده بسیار قوی آب اختلاط بتن و افزاینده بسیار قوی کارآیی با قابلیت حفظ کارایی بتن در حالت خمیری و ایجاد مقاومت فشاری زود رس بتن می باشد.
محصولی است که بر پایه ماده اولیه لیگنو سولفونات می باشد.اثر بخشی بالاتری نسبت به روان کننده نرمال در کاهش مقدار W/C و افزایش اسلامپ بتن را دارا می باشدو با حفظ انسجام بتن کارآیی آن را در حد مطلوبی افزایش می دهد.
این ماده بر اساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:
                                                                                                                 
                                                                                                              ASTM C1017/C  1017 M
                                                                                                                   ASTM C494/C494 M 
  خواص و اثرات:                                                                                                                                                 
 • کاهش نسبت آب به سیمان
 • افزایش مطلوب اسلامپ یا روانی بتن
 • تاخیر درزمان گیرش اولیه بتن
 • افزایش کارآیی و مقاومت نهایی بتن
 • صرفه جویی در مقدار سیمان مصرفی
 • کاهش نفوذ پذیری بتن
 • کاهش عیار سیمان در بتن
 • مقاومت فشاری زود رس در تمام سنین بتن
 • افزایش چسبندگی بتن به فولاد
 • کاهش چشمگیر ترک های ناشی از انقباض و خزش

موارد کاربرد :

 • اجرای بتن در سازه های مسلح بدون ایجاد خوردگی در هوای گرم
 • ساخت و حمل بتن در مناطق گرمسیر
 • بتن ریزی در پی ها و ستون ها
 • بتن ریزی در وسعت و مساحت بالا
 • قطعات بتنی پیش ساخته
 • بتن ریزی با قالب لغزنده
 • بتن ریزی در مقاطع باریک و پر آرماتور
 • ساخت بتن های توانمند(HPC)
 • ساخت بتن های پر مقاومت(HSC)
 • ساخت بتن های خود تراکم(SCC)
 • ساخت بتن های نفوذ ناپذیر(WRC)
 • ساخت ملات های تزریقی(PAC)
 • ساخت بتن های خوش نما یا اکسپوز

 

روش مصرف :

 1. می تواند با بخش کوچکی از آب اختلاط بتن مخلوط گشته و به بتن اضافه گردد.
 2. می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل عمل بتن ریزی آغاز گردد.
 3. این ماده افزودنی بتن را می توان در زمان ساخت بتن در بچینگ و یا به بتن آماده در تراک میکسر اضافه نمود.
 4. توزین مواد افزودنی بتن باید به صورت دقیق انجام پذیرد.
 5. محصول در بسته بندیهای 20LIT عرضه می گردد که طریقه مصرف آن به دو شکل می باشد:
 • افزودن مقدار مصرف به آب اختلاط بتن
 • افزودن به مخلوط آماده بتن قبل از انجام عملیات بتن ریزی

مقدار مصرف:

مقدار مصرف از طریق آزمایش های کارگاهی مشخص خواهد شد اما بسته به طرح اختلاط بتن(اندازه و نوع مصالح سنگی ،عیار سیمان،نسبت آب به سیمان،دمای هوا و نحوه ساخت بتن)مقدار مصرف حدود 0/3 تا 0/9 درصد وزن سیمان و مواد جایگزین سیمان مصرفی خواهد بود.

بسته به نوع سیمان مصرفی و مقدار اسلامپ مطلوب بتن و مقدار کاهش W/Cحدود5%تا2% وزن سیمان.