فوق روان کننده پلی کربوکسیلاتی    NSH-SP214

فوق روان کننده پلی کربوکسیلاتی NSH-SP214

این محصول با کارایی بسیار بالا در کاهش مقدار مصرف W/C که بر پایه پلیمرهای کربوکسیلاتی و سایر افزودنی های مجاز می باشدو مقاومت اولیه و نهایی بتن را به دلیل کاهش شدید درصد آب سیمان به مقدار بسیار زیادی افزایش می دهد.

خواص و اثرات:

 • افزایش زیاد روانی و اسلامپ
 • کاهش شدید W/C در بتن
 • افزایش مقاومت فشاری بتن
 • سهولت پمپاژ بتن در مسافت ها و ارتفاعات بالا
 • ایجاد سطح صاف و کاهش تخلخل های نامنظم در بتن به دلیل افزایش غلظت و تراکم بتن

موارد کاربرد:

 • تهیه بتن های حجیم
 • بتن ریزی با مسافت های طولانی
 • بتن ریزی برای مقاطع با آرماتورهای متراکم
 • بتن های خود تراز شونده و خود متراکم شونده

مقدار مصرف:

بسته به نوع سیمان مصرفی و مقدار اسلامپ مطلوب بتن و مقدار کاهش W/Cحدود 0/5 تا 2% وزن سیمان.

روش مصرف:

این محصول در بسته بندیهای 20LIT عرضه می گردد و به دو طریق مصرف می گردد:

 • افزودن مقدار مصرف به آب اختلاط بتن
 • افزودن به مخلوط اماده بتن قبل از عملیات بتن ریزی