نگهداری بتن

نگهداری بتن

نگهداری بتن

در بتن‌ريزي‌هاي وسيع مانند کف سالنها، بتن ریزی های حجیم، کانالهاي آب و فرودگاه‌ها و به طور کلي جاهايي که سطح زيادي از بتن در معرض نور خورشيد و باد قرار دارد و عمل آوردن بتن سخت و پرهزينه مي‌باشد، براي جلوگيري از تبخير سطحي استفاده از کيورينگ  بتن لازم و ضروري است. همچنین جهت چرب کردن قالب های قطعات بتنی و بلوک ها و جلوگیری از چسبندگی بتن به قالب از روغن قالب استفاده میگردد که نسبت به مصالح سنتی بسیار کارایی بهتری را دارا میباشد.