واتر پروف پودری NSH-WP 151

واتر پروف پودری NSH-WP 151

پودر نفوذگر سطحی آب بند کننده ماده ای از جنس پایه های سیمانی و کاملاً اقتصادی است و این ماده نفوذگر سطحی آب بند کننده بتن جهت پوشش ضد آب کننده در برابر فشار هیدروستاتیک آب و آب بندی آن مورد استفاده قرار می گیرد.

 

خواص و اثرات:

 • قدرت نفوذ بسیار بالا به داخل بتن
 • تشکیل بافت یکنواخت با بتن
 • محافظت بتن و آرماتور در برابر خوردگی 
 • مقاومت بتن درمحیط PH13 الی 11 
 • سرعت و سهولت اجرای کار
 • عدم ایجاد مسمومیت و قابل کاربرد در تماس با آب آشامیدنی

موارد کاربرد:

 • بتن ریزی در تصفیه خانه های آب و فاضلاب 
 • بتن ریزی مخازن آب آشامیدنی و سپتیک ها
 • رفع نشتی درزهای اجرایی و درزهای سرد
 • رفع نم زدگی سطوح بتنی 
 • کولینگ تاورها
 • مخازن آب آتشفشانی

روش مصرف:

سطوح بتنی قبل از اجرا می بایست تمیز و عاری از گرد و غبار باشد و مواد واتر پروف را بوسیله برس با الیاف ضخیم روی سطح بتن اجرا نمایید.