مواد اولیه بتن سبک

مواد اولیه بتن سبک

مواد اولیه بتن سبک

اصلی ترین مواد اولیه بتن سبک فوم بتن (CLC) و بتن سبک گازی (AAC) عبارتند از ماسه بادی، سيمان، آب، مایع فوم شیمیایی(Foam Agent)، پودر آلومينيوم و مواد شیمیایی واکنش دهنده با پودر آلومینیوم. در ساخت قطعات بتنی سبك CLC و AAC براي مقابله با تركهاي ناشي از انقباض بتن، بعضاً از الياف پلي پروپيلن استفاده مي شود.