مایع فوم شیمیایی     NSH-120

مایع فوم شیمیایی NSH-120

این مــواد به دو صورت مایع فوم پروتئینه و فوم شیمیایی تولید می گردد که شامل ترکیبات پروتئینه و حلال های شیمیایی بوده و توانایی ایجاد حباب های ریز ، فشرده و پایـدار در اندازه 0/3 تا 0/8 میلی متر را دارا می باشد که در دستگاه فوم ژنراتور با نسبت به 35 با آب مخلوط شـده و محصول خروجی به صورت کف خامه ای شکل جهت اختلاط با بتن مصرف می گردد .

خواص و اثرات:

دارای خنثی عدم تاثیر بر روی تاسیسات سبک سازی بتن PH

سبک سازی بتن

بعلت عدم تاثیر منفی بر مقاومت بتن میتوان دانسیته را کاهش داد

افزایش مقاومت بتن تا 4/1 مگاپاسکال بعلت تولید حباب های ریز

زودگیر شدن بتن اجرا شده خنثی در دمای بسیار پایین

موارد کاربرد:

استفاده در بتن ریزی تأسیسات

بتن ریزی در نواحی مرطوب کشور

جایگزین مناسب فوم های خارجی برای دستگاه های بدون فوم ساز

تولید بلوک های CNC

بتن ریزی طبقات و اتاق ها

در شیب های پشت بام و کف سازی

تولید بلوک سبک

روش مصرف:

 

پروتئینه : هر لیتـر مایع فوم پروتئینه با 20 لیتر آب مخلوط می گردد و محصول خروجی به صورت کف خامه ای شکل جهت اختلاط با بتـن مصرف می گردد .

شیمیایی : هر لیتر مایع فوم شیمیایی با 25 لیتر آب مخلوط می گردد و محصول خروجی به صورت کف خامه ای شکل جهت اختلاط با بتـن مصرف می گردد .

میزان مصرف:

1 لیتر مایع فوم بتن 1/5 متر مکعب فوم ایجاد می نماید .

ایمنی:

 

 

این محصول به هیچ عنوان نباید با چشم تماس پیدا کند .

از عینک و دستکش استفاده شود .

در صورت تماس با چشم سریعاً با مقدار فراوانی آب شسته شود

شرایط نگهداری:

مدت نگهداری : یکسال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید

بهترین دمای نگهداری : 10+الی 30+ درجه سانتی گراد

مشخصات فیزیکی و شیمیایی:

حالت

مایع

رنگ

قهوه ای تیره

وزن مخصوص

gr/cm3 5/1

استاندارد