واتر استاپ   NSH-421

واتر استاپ NSH-421

واتر استاپ:(water stop )

واتر استاپ ها برای آب بندی درز های اجرایی و انبساطی ومقاطع قطع بتن ریزی مورد استفاده قرار می گیرند . واتر استاپهادر دو نوع تخت و حفره دار تولید و عرضه می گردند . واتر استاپها ازموادپلی ونیل   کلراید (P.V.C)  مرغوب، طراحی و تهیه گردیده است ، و به دلیل الاستیسیته و انعطاف پذیری بالا ، در آب بندی و درز بندی انواع پروژه های آّ ب و فاضلاب، سدها ، کانال ها ،استخر ها، و... به منظور جلوگیری از نشت وعبور آب از درز های اجرایی وانبساطی مورد استفاده قرار می گیرند .

 

خواص و اثرات:

 •       آب بندی انواع سازه های بتنی که آب و مایعات در داخل آنها قرار خواهد گرفت 
 •       آب بندی و درز بندی انواع سازه های هیدرولیکی
 •       جلوگیری از نشت سازه هایی که پایین تر از سطح آبهای زیر زمینی قراردارند 
 •      ممانعت از عبور آب در درز های انبساطی و اجرایی 

 

موارد کاربرد :

 •   درگیری کافی با بتن به منظور طراحی زیبا و کارآمد 
 •   تنوع سایز و تیپ ظاهری برای کاربری در موارد گوناگون  
 •   دوام و عمر طولانی متناسب با بتن 
 •   دارای مقاومت کششی مناسب در جهت های طولی و عرضی 
 •   مقاومت و استحکام لازم در برابر مواد قلیایی موجود در بتن 
 •    انعطاف پذیری بالا به دلیل استفاد از مواد اولیه مرغوب و با کیفیت بالا 
 •   آب بندی انواع سازه های بتنی که آب و مایعات در داخل آنها قرار خواهد گرفت 
 •   آب بندی و درز بندی انواع سازه های هیدرولیکی
 •  جلوگیری از نشت سازه هایی که پایین تر از سطح آبهای زیر زمینی قراردارند 
 •  ممانعت از عبور آب در درزهای انبساطی و اجرایی

 

انواع واتر استاپ ها : 

1-  واتر استاپ تخت: برای آب بندی انواع درز های اجرایی بدون انبساط و انقباض استفاده می شود.

2-  واتر استاپ حفره دار : برای آب بندی درز های اجرایی با انبساط و انقباض استفاده می شود .

3-  واتر استاپ تخت کفی: برای درز های اجرایی کف که فاقد انقباض و انبساط هستند استفاده می شود  این واتر استاپ دارای آج یک طرفه می باشد .

4-  واتر استاپ حفرا دار کفی : برای آب بندی انواع درزهای اجرایی کف سازه های بتنی ،مخازن، استخر ها و حوضچه ها و ... که دارای انبساط و انقباض هستند استفاده می شود.

 

گیره های واتر استاپ:

قطعه فلزی به شکل گیره برای نگهداری و نصب واتر استاپ روی آرماتور وجلوگیری از حرکت و جابجایی آن در هنگام بتن ریزی می باشد . گیره واتر استاپ در دو نوع ساده و خار دار طراحی و تولید می شود .