ضد یخ بتن مایع   NSH-AF311

ضد یخ بتن مایع NSH-AF311

ضد یخ بتن مایع NSH-AF311

این محصول بر پایه ترکیبات معدنی است که علاوه بر کاهش زمان گیرش اولیه بتن و ایجاد خصلت ضد یخ در بتن و آب ملات بتن هیچگونه خوردگی ایجاد ننموده و در بتن های مسلح نیز کاربردهای زیادی دارد.

خواص و اثرات:

 • افزایش سرعت هیدراسیون اولیه سیمان و کاهش زمان گیرش اولیه بتن
 • کاهش نقطه انجماد بتن و آب اختلاط بتن
 • افزایش مقاومت اولیه و نهایی بتن
 • جلوگیری از افت بتن
 • کاهش تخلخل های نامنظم در بتن و ایجاد سطح صاف و یکنواخت
 • اختلاط کامل با بتن به دلیل فرم مایع آن

موارد کاربرد:

 •  جهت بتن ریزی در محدوده 5+تا 8- درجه سانتی گراد
 •  جهت استفاده در بتن های مسلح و آرماتور بندی شده بدون ایجاد خوردگی
 •  جهت کارهای ترمیمی و ساخت ملات در هوای سرد

میزان مصرف:

بسته به دمای هوا و شرایط اقلیمی بین 0/5 تا 5% وزن سیمان.

روش مصرف:

محصول در بشکه های 20LIT بسته بندی می گردد و مقدار مصرفی با آب مصرفی داخل بتن مخلوط و به بتن اضافه می گردد.